JAN OLSSON

Trolling. Innføring i moderne dorgefiske. Oversatt av Jens Holmboe.

. .

44336

Merke etter avrevet prislapp (?) på forsatsblad.

På lager