REIDAR STAVSETH

(TØNSBERG REPERBANE) Av repslagerens saga. Tønsberg Reperbane gjennem 150 år 1796-1946. Tegninger ved Øyvind Sørensen.

. .

23053

Små skraper på skinnet, ellers et pent eks.

På lager