TIL UNGARN.. Utgitt av Det norske Studentersamfund. Dikt av Claes Gill, Ibsen, Bruheim, Harald Sverdrup, Aslaug Vaa, Øverland m.fl. Illustrasjoner av Kåre Bondesen, Hans N. Dahl, Tore Juliussen. Redigert av Jahn Otto Johansen.

. .

15831

På lager