E. B KENNEDY

Thirty Seasons in Scandinavia.

. .

242315

Mangler forsatsblad. Trykket hilsen innklebet på forsats. Schiøtz 524a. Laks- og ørretfiske, jakt på elg, bjørn, hjort og villrein i store deler av Norge i tidsrommet 1872-1903.

På lager