(SKISPORT)

The Ski-Runner by E. C. Richardson. With 143 Text Illustrations and 20 Art Plates. Published by the Author from 1, Mitre Court Fleet Street, London, E. C.

. .

247933

Et pionerverk i ski-litteraturen. Detaljerte beskrivelser av utstyr og teknikk, så som “The Christiania Swing with the Stick”, “The Telemark Swing”. Helsides illustrasjon fra Holmenkollen, illustrasjoner også fra “Solberg Hill”, “Bessvand in the Jotunheim” m. m.

På lager