Salman Rushdie

The Jaguar Smile. A Nicaraguan Journey.

. .

246025

Signert av Salman Rushdie på tittelblad.

På lager