THOR B ARLOV

Svalbard 1596-1650 i historiografisk lys.

. .

249024

Hovedoppgave i historie, Trondheim 1986.

På lager