NORA THOMSEN

Sund Mad skaber sunde Hjem. Den bedste Kost for Sunde og Syge. Af…Eksam. Husholdningslærerinde. Fleraarig Køkkenchef paa Skoldsborg Badesanatorium. Som Indledning: Kortfattet Ernæringslære af Overlæge Carl Ottosen.

. .

219363

Vegenfeldt og Kornerup 1184.

På lager