VILHELM HAFFNER

Stortingets hus.

. .

13685

Svake bretter på bakomsl., ellers et fint, uoppskåret eks. Fhv. stortingsarkivar Vilhelm Haffner forteller bl.a. om arbeidet med å skaffe nasjonalforsamlingen egen bygning, om bygningens innvielse i 1866 og om de forskjellige rom og saler.

På lager