SØREN RICHTER

Store norske ekspedisjoner. Med bidrag av Hj. Riiser-Larsen og Thor Heyerdahl.

. .

10824

Ryggen falmet. Noen tall på forsats.

På lager