(Steen, Knut) Knut Steen. Galleria ‘L Grup, Colonnata. Santerasmo, Milano.

. .

246158

Dedikasjon fra Knut Steen på forsatsblad.

På lager