Knut Rom

Sportsfiske i Oslofjorden

. .

249619

Boken gir en samlet oversikt over fiskesteder og fiskemåter i Oslofjorden.

På lager