GUNNAR REISS-ANDERSEN

Spanske farver og annen kulør.

. .

247853

Ded. fra Gunnar Reiss-Andersen på forsatsbladet, datert Stockholm, 3. januar 1943.

På lager