HANS-HENRIK HOLM

(SØRENSEN) Jonsoknatt. Original-tresnitt av Hans Gerhard Sørensen.

. .

15633

Av opplaget er 250 eksemplarer nummerert og signert av Hans Henrik Holm i kolofonen, hvorav dette er nummer 74

På lager