ERNST ORVIL

Slyng. Fire kjærlighetshistorier.

. .

207759

Ded. fra Ernst Orvil til Eiliv Straume, datert Oslo 1978, på forsatsbladet: ‘Du vil vel si at har jeg ikke annet å ta meg til i mitt åttiende år enn å skrive om kjærlighet. Nei det har jeg ikke.’

På lager