Skøyteboka 1990/91.

. .

244987

Redaksjonskomité: Trond Eng, Tron Espeli, Arild Gjerde og Magne Teigen.

På lager