SKJOLDAFOLKET OG KYRKJA DEIRA. Sogeskrift ved 100-års jubileet for Skjold kyrkje 1987.

. .

51117

På lager