(SKIENS OFFENTLIGE SKOLE) Indbydelsesskrift til Aarsexamen ved Skiens offentlige Skole for den høiere Almendannelse i Juni og Juli 1883.

. .

57905

Stempel på foromslag og s. 3

På lager