KJELL ARNE - ØIVIND SCHAU BRATLI

Sjøoffiser og samfunnsbygger. Vernepliktige Sjøoffiserers Forening 100-års jubileumsbok. 1895-1995.

. .

605604

Opplag 1500, hvorav 500 nummererte eks. Dette er nummer 237.

På lager