FELIX V. LUCKNER

Sjødjævlen. Oplevelser. Av Grev…Kapteinløitnant og chef for skoleskibet «Niobe», tidligere chef for hjælpekryseren «Seeadler». Oversatt av Hans Eriksen, Premierløitnant i marinen. 101 illustrationer.

. .

22357

Falmet på ryggen. Ded. fra Count Luckner, datert ‘Oslo 25/1 36’, på forsatsbladets verso.

På lager