AGNAR MYKLE

Sangen om den røde Rubin. På dansk ved Michael Tejn.

. .

239611

Omslag av Leif Lorentzen, samme illustrasjon som på den norske 1. utgaven. OBS! Dette er ikke den vanlige utgaven, men noe som ser ut som et forhåndseksemplar. Omslaget er det samme, men materien er ikke bundet, bare lagt inni omslaget som løse blader. Teksten har en hel del merknader i blyant, det kan se ut som om det er snakk om et korrektureksemplar av noe slag.

På lager