(SANDEMOSE, AKSEL) Syttende mai. Norges frihetsdag. Av John Sannes og Bjarne Arnesen. Maj

. .

226690

Små hakk i øvre marg, ellers et pent eks. Privat trykk. Nummer 01809 av 2000 eksemplarer. Johansen/Væth s. 15. Uvanlig.

På lager