SVERRE OG JOHANNES SANDBERG SANDBERG

(SANDBERG) Slekten Sandberg som nedstammer fra cand. theol. Hans Larsen Sandberg.

. .

248154

Errata-lapp innlimt på et av de blanke bladene bakerst.

På lager