WALTER DURANTY

S.S.S.R. Sovjetsamveldets historie. Oversatt av Carl Hamro.

. .

56681

Forlagsstempel på bakomslaget, smusstittelbladet, tittelbladet og siste side. Utlånslomme med kartotekkort på innsiden av bakperm.

På lager