(RØED, HELGE) North nr. 23. Reiser / Travels. Ut fra et sentrum – eller noe å vende tilbake til / Out from a centre – or something to turn back to.

. .

241435

På lager