CARL AUGUST GOSSELMAN

Resa mellan Södra och Norra Amerika. En sketch-bok på sjön. Förra och senare delen.

. .

609253

Denne boken er egentlig en fortsettelse av «Resa i Colombien» (1828) og skildrer reisens første del, fra Kartagenia via Jamaica til New York. Ikke i Sabin.

På lager