O. E RØLVAAG

Rent guld.

. .

608707

Liten plett i nedre marg på 6 sider.

På lager