CHRISTOPHER HANSTEEN

Reise-Erindringer af…

. .

242252

Skrapet på skinnet, og slitt ved kanter. Enkelte sider med litt bruning. Plansjer og kart har lite av dette, og er stort sett helt rene. Kapittel 1 omhandler en «Reise fra Christiania til Bergen og tilbage i Sommeren 1821», s. 1 – 84. Resten er «Reise i Sibirien», s. 85-387. Det første litografiet (i farver) er fra Ingolfsland i Vestfjorddalen i Telemark og er tegnet av Flintoe. Christopher Hansteen, 1784-1873, født i Christiania, astronom og geofysiker. ‘Særlig kjent ble han ved en reise til Sibir (1828-30) for å undersøke om Jorden har én eller to magnetiske akser. Reisen beskrev han i ‘Reise-Erindringer. Hansteen inntok en sentral plass i samtidens vitenskap.’ (Aschhoug/Gyldendals store Norske, 1988).

På lager