August) (Blanche

Publicum og Tidenderne eller Den frygtelige hanefægtning. Stort Skuespil i to Optog med Chor, Balletter, Fægtninger, Evolutioner, Saltomortalspring og Sidespark. Oversat fra det Svenske.

. .

249277

Skougaards eksemplar. Navnestempel (Dr. Elling Holst, Høvik) øverst på foromslag.

På lager