INGOLF LENÆS

Privattelefonen i Norge. Utg. av Norsk Landstelefonforening.

. .

10544

På lager