ASTRID TOLLEFSEN

Portrett i speil. Dikt.

. .

10871

Debut. Astrid Tollefsen, 1897-1973, født i Horten, men fra 1917 bosatt i Kristiania (Oslo). Omslag av Johnny Halvorsen. Boken er tilegnet Gunvor Hofmo. Boken har Carl Keilhaus (1919-1957, lyriker og journalist i bl.a. Dagbladet, skrev også under signaturen ‘Pirat’) signatur på fribladet. Vedlagt følger ett håndskrevet brevkort (begge sider påskrevet, signert), datert ‘Paris, 23, mai 1953,’ og ett en-sides maskinskrevet (men signert for hånd) brev, datert ‘Staubö den 9. april 1953’. Begge stillet til Carl Keihau. ‘…Ellers fölger en på avstand med i «livet» i hovedstaden, tildels ved hjelp av Pirat-funderinger. Skal hilse fra Gunvor Hofmo.’. Carl Keilhau ga Astrid Tollefsens debut-samling en overstrømmende anmeldelse i ‘Dagbladet’.

På lager