KNUT UTSTEIN KLOSTER

Perler på en snor. Eventyret om norsk tankfart.

. .

12729

Ryggen litt falmet. Små rifter på vareomsl.’s marger. Ded. fra Knut Utstein Kloster på forsatsbladet. Vareomslaget tegnet av Fredrik Matheson.

På lager