MARCEL PROUST

På sporet av den tapte tid. Bind 1-12. Oversatt av Anna-Lisa Amadou.

. .

250195

Verket ble opprinnelig utgitt på norsk over en periode på flere tiår. Dette er samleutgaven fra 1992. Alle bind altså trykt i 1992, med unntak av bind X, som er trykt i 1990. I sistnevnte bind er det dedikasjon fra Anna-Lisa (Amadou) på forsatsblad, stilet til Kari og Kjell (Risvik), og datert 24/10-90. Kari og Kjell Risvik er blant de viktigste og mest produktive oversetterne til norsk, særlig av spanskspråklig litteratur.

På lager