(OSLO SPORVEIER) Bare trøkk på…Fem emner fra hundre års aktivitet. Oslo Sporveisbetjenings Forening 1894-1994. Redaktør: Paal Iversen.

. .

226547

Artikler av bl.a.: Hans Andreas Fristad: Funksjonær og proletar, Per Bangsund: Da nynazistene ble sagt opp, og Mona Jacobsen: Hundre års mannsmakt.

På lager