(PEER GYNT)

Omkring «Peer Gynt». En antologi ved Otto Hageberg.

. .

251390

Utvalg av det som var skrevet om «Peer Gynt» fram til skuespillets 100-års jubileum i 1967. Bidrag av m.a. B. Bjørnson, Clemens Petersen, H. Ibsen, A. Garborg, Hans Jacob Nilsen, Egil A. Wyller, Arild Haaland og Daniel Haakonsen.

På lager