Ove Røsbak

Om Marit og trollsteinen.

. .

245510

Totalt 17 A4-ark (det meste er maskinskrevet) med utdrag av manuskript, korrekturark, presentasjon av fortellingen, tegninger m. m. på et eller annet vis knyttet til “Om Marit og Trollsteinen”. Inkludert blant annet Røsbaks godt og vel halvsidelange presentasjon av prosjektet: “I juni skal norske unger [i barnetimen] bli kjent med ei femårsgammal jente. Hu heter Marit og bor i et rødt lite hus som ligg ved en granskog. Hu bor nær besteforeldra sine som har gard, og fortellinga begynner med at Marit er med på kalveslippet første gongen. Handlinga er lagt til det miljøet som je Ove Røsbak, kjenner best […].

På lager