(PER) NISSEN

Oberst Nissens kart over det sydlige Norge. Utarbeidet i fire blade. Det syd-vestlige blad. Maalestok 1 : 600 000. Anden udgave, ajourfört av Kaptein Gleditsch. Format: ca. 45 x 75 cm. Oppklebet på lerret.

. .

249043

Første utgave ble utgitt 1905.

På lager