KNUD RASMUSSEN

Norr om människor. Berättelsen om den andra Thule-expeditionen och utforskandet av Grönland från Melville-Bukten till Kap Morris Jessup. Med utdrag ur Thorild Wulffs dagböcker och vardeberättelser.Översättning från forfattarens manuskript av Axel Ahlman. Illustr.

. .

11732

Navn på forsatsbl. og Ex. libris på forsatsbladets verso

På lager