Norges malerkunst. Bind I. Fra høymiddelalderen til 1900. Bind II. Vårt eget århundre. Redaktør Knut Berg.

. .

249135

Medarbeidere Anne Wichstrøm, Sigurd Christie, Peter Anker, Magne Malmanger, Knut Berg, Marit Lange, Nils Messel, Trygve Nergaard, Hans-Jacob Brun og Sidsel Helliesen.

På lager