NORGES KULTURHISTORIE. Hovedredaktører: Ingrid Semmingsen, Nina Karin Monsen, Stephan Tschudi-Madsen, Yngvar Ustvedt.

. .

57208

1. Vår fjerne fortid. 2. Kaupang og katedral. 3. Fra forfall til ny vekst. 4. Det gjenfødte Norge. 5. Brytningsår – blomstringstid. 6. Et folk i fred og krig. 7. I velstandens tegn. 8. Underveis mot nye tider

På lager