GUNNAR JERMAN

Norge på verdensmarkedet. Vår utenrikshandel fra steinalder til oljealder.

. .

605849

Stempel på forsatsbl.

På lager