Chr. Tønsberg

Norge fremstillet i tegninger. I-II. Texten af P. Chr. Asbjørnsen. Udgivet af Chr. Tönsberg.

. .

247455

Faksimileutgave.

På lager