MAGNUS HYDLE

(NORDSTRAND) Nordstrand før og nå. Utgitt ved Nordstrand vel i anledning av dets 50-års jubileum 24. mars 1942.

. .

251008

Nordstrand, sogn og boligstrøk i sørøstre Oslo. Navnet opprinnelig brukt om huset Nordstranda (Mosseveien 196). Vedlagt relevant avisutklipp.

På lager