BJÖRN BERGLUND

Noahs ark har strandet i gresset. Fotografier: Ingemar Berling.

. .

11966

(Kenya – Tanzania – Uganda).

På lager