TOR JONSSON

Nesler. Ny samling.

. .

12391

Noe falmet på/ved ryggen, ellers et pent eks.

På lager