NATIONALTEATRETS festforestillinger til Henrik Ibsens minne 19de mars 1928. «Brand» – «De unges forbund» – «Gengangere» – «En folkefiende» – «Vildanden» – «Rosmershom».

. .

13244

Ryggstripen litt slitt. Omslaget en anelse smusset og skadet i overflaten enkelte steder på bakomslaget. Programmet er delt i to: En genrell del, som kanskje har vært felles for alle skuespillene nevnt på tittelsiden; og en spesiell del, som kun omhandler oppsetningen av «En folkefiende». Stappfullt av morsomme reklamer!

På lager