NASJONALGALLERIET. Ved bygningens 100-års jubileum 11. desember 1981.

. .

605460

Jubileumstalene til Sigurd Willoch og Bernt Heiberg.

På lager