HENRIK IBSEN

Når vi døde vågner. En dramatisk epilog i tre akter af…

. .

242324

Navn på friblad. Skuespillet ble utgitt samtidig i de fire nordiske landene den 19. desember 1899 i et opplag på 12000 eksemplarer. Boken var på forhånd utsolgt fra forleggeren, så et nytt opplag ble omgående, 22. desember, utgitt. Tekst-variant B. (Schiøtz/Ringstrøm, 2006).

På lager