(NANSEN, FRIDTJOF) Fridtjof Nansen minneforelesninger I-III. (I. Nansen’s place in history, by Philip Noel-Baker. II. Fra Wergeland til Nansen – Internasjonalismens ide i Norge av August Schou. With english summary. III. Bunnvannsdannelse i havet av Håkon Mosby. With english summary)

. .

57091

På lager