Arne Berg

Namdals-låna. Særtrykk av Årbok for Namdalen 1974.

. .

247489

Hilsen fra Arne (Berg) på tittelblad.

På lager